ARVIOINTI JA PALKINNOT

KILPAILUTÖIDEN ARVIOINTI

 

YKSILÖTÖIDEN ARVIOINNISSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA SEURAAVIIN ASIOIHIN:

Kaikki kilpailuun lähetetyt työt arvioidaan sarjoittain esiraadeissa, jonka jälkeen esiraatien valitsemat työt siirtyvät kilpailulautakunnan arvioitavaksi. Kilpailuun toivotaan mahdollisimman monenlaisia tuotoksia.

 • Yrittäjyys ja/tai yritteliäisyys
  • "Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa. Yritteliäisyys on uutta luovaa, aloitteellista, sitoutunutta, sinnikästä ja tavoitteellista toimintaa."

 • Ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus, uudet näkökulmat
 • Oma pohdinta ja asioiden perustelu
 • Oppijalähtöisyys (opettaja/ohjaaja mahdollistaa ja toimii taustalla)
 • Mielenkiintoiset esitystavat
 • Valitun aiheen tarkastelu ja käsittely tekijän omaan kokemusmaailmaan sijoitettuna
 • Kielelliset ansiot

RYHMÄTÖIDEN ARVIOINNISSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA SEURAAVIIN ASIOIHIN:

 • Yrittäjyys ja/tai yritteliäisyys
  • "Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa. Yritteliäisyys on uutta luovaa, aloitteellista, sitoutunutta, sinnikästä ja tavoitteellista toimintaa."
 • Ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus, uudet näkökulmat
 • Oma pohdinta ja asioiden perustelu
 • Oppijalähtöisyys (opettaja/ohjaaja mahdollistaa ja toimii taustalla)
 • Mielenkiintoiset esitystavat
 • Portfolion kattavuus ja monipuolisuus (projektin eri vaiheiden toteutuksen esittely ja arviointi)
 • Ryhmän jäsenten erilaisen osaamisen hyödyntäminen ja yhteistyö
 • Itsearviointi eli oman oppimisen ja kehityksen arviointi, yhteistyön ja lopputuloksen arviointi

PALKINNOT

Kaikki osallistujat ja töiden ohjaajat saavat tuotepalkinnon huhtikuussa. Parhaimmat työt palkitaan 100-1000 € rahastipendein, ja jaossa on noin 12 000 euroa voittajille. Kaikista sarjoista valitaan voittajiksi yhteensä 20-30 yksilö- ja ryhmätyösarjaan osallistunutta työtä. Voittajat kutsutaan lopputapahtumaan Helsinkiin. Toukokuun lopputapahtuma on upea tilaisuus, jossa jokainen voittajatyö on esillä tapahtumatorilla, ja yleisö saa tutustua töiden tekijöihin ja töihin.